Bartje &

Renske

Bartje Schotman, Head of Information en Operational Risk Management bij ABN AMRO Bank nomineerde Renske Couwenberg, Cluster Lead Data Compliance en Strategy bij ABN AMRO Bank.

Bartje over Renske

“Ik heb Renske ontmoet toen ik in december 2019 wederom bij ABN AMRO begon. Zij heeft indruk op mij gemaakt door snel te schakelen tussen verschillende belangen, waarbij zij zichzelf snel beschikbaar stelde als business manager van onze CRO. In heel korte tijd heeft zij een sterke invulling aan deze rol gegeven en op het hoogste niveau geschakeld tussen alle belanghebbende partijen. Daarbij heeft zij een heel solide reputatie opgebouwd bij het bestuur van de bank, maar ook haar eigen afdeling niet verwaarloosd. Haar stijl is rustig, gestructureerd en daadkrachtig. Een mentaliteit van ‘can do’ met oog voor de menselijke kant.

Ik herken in Renske mijn eigen gestructureerde manier van werken en doorzetten, ook als het moeilijk wordt.

Ik vind het belangrijk dat iedereen, dus ook een vrouw, zijn of haar ambities waar moet kunnen maken, zonder door vooroordelen te worden tegengehouden. Er zijn wat mij betreft geen typische mannen of vrouwen beroepen. Ik probeer hierin het goede voorbeeld te geven door collega’s expliciet te vragen welke rol of taak zij zich graag op willen inzetten en daar niet onbewust aannames over te doen.”

Renske over haar nominatie

“Ik vind het een groot compliment dat ik genomineerd ben als rolmodel in vrouwelijk leiderschap! In mijn carrière en in mijn persoonlijke leven streef ik naar verbetering en groei zonder daarbij het hier en nu uit het oog te verliezen. Ik combineer mijn kracht in het brengen van doelgerichtheid en structuur met aandacht voor de mensen om mij heen. Deze combinatie heeft mij tot nu toe veel goeds gebracht en deze nominatie voelt voor mij als een extra bevestiging dat ik ‘op het juiste spoor’ zit.

Leiderschap gaat voor mij over het inzetten van je kracht om anderen én jezelf ertoe te bewegen gestelde doelen te bereiken. Die kracht verschilt van mens tot mens – er is niet één recept wat iemand tot een goede leider maakt en ook niet één type mens dat in staat is zijn of haar kracht als leider in te zetten. Vrouwelijk leiderschap benadrukt wat mij betreft dit punt. Ik denk niet dat vrouwen per definitie betere leiders zijn puur vanwege hun sekse, maar het is tijd dat we afstappen van het idee dat mannen dat wel zijn vanwege dat van hen. Ik ben blij dat leiderschap zich niet langer laat vertalen in enkel ‘typisch mannelijke’ krachten en dat we het idee loslaten dat vrouwelijke leiders zich moeten vormen naar dat mannelijke voorbeeld. Ik zet mijn kracht in en stimuleer mijn collega’s, vrienden en familie dat ook te doen.

Binnen ABN AMRO heb ik mijn vrouwelijk leiderschap laten zien door aan te sluiten bij de Challenger 40, een club ambitieuze en betrokken vrouwen en mannen die de Raad van Bestuur gevraagd (en ongevraagd) afgelopen tijd een spiegel heeft voorgehouden en van advies heeft voorzien. Daarnaast toon ik mij betrokken door tijdelijke uitdagingen aan te gaan naast het begeleiden van mijn eigen team, zoals recentelijk het vervullen van de rol van business manager voor onze Chief Risk Officer. Ik voer gesprekken met andere vrouwelijke collega’s en help hen met het tackelen van dilemma’s en het nemen van volgende stappen. En ik draag mijn inhoudelijke expertise extern uit door samenwerking te zoeken met andere banken en te spreken op conferenties . En op persoonlijk vlak is het opvoeden van onze jonge kinderen tot onafhankelijke en krachtige mensen mijn grootste prioriteit!”