Bianca &

Iris

Bianca Nijhof, Managing Director, Netherlands Water Partnership nomineerde Iris Bijlsma, Business Relationship Manager, Netherlands Water Partnership, voorheen: Business Developer Latin America, Arcadis.

Bianca over Iris

“Iris is een next generation rolmodel omdat ze super enthousiast en gedreven is. Ze wil in haar werk bijdragen aan een betere wereld en ze gaat er echt voor het verschil te maken. Dat laat ze zien in haar manier van acteren richting zowel interne als externe stakeholders. Ze durft zich uit te spreken voor wat ze werkelijk wil en is daarmee mijns inziens een voorbeeld voor anderen. Daarnaast staat ze open voor andermans visie en toont daarmee het hebben van een hele belangrijke kwaliteit als leider.

Ik herken in Iris veel van mezelf, de drive, de passie, de energie, het enthousiasme en het ‘er willen zijn voor de ander’. Ik zie in haar de leider die we – nu en – in de toekomst nodig hebben. Een leider die anderen kan helpen zichzelf te ontwikkelen terwijl ze zichzelf blijft ontwikkelen. Een leider die het in zich heeft om het verschil te maken in de toekomst en die ik het groeien naar dat leiderschap gun.

Leave a legacy is voor mij de mogelijkheid om te laten zien wat je als vrouw kunt bereiken, welk verschil je kunt maken in de wereld. Ik zie het als mijn rol om vrouwen, en ook andere groepen die zich niet volledig gezien voelen in de werkende maatschappij, een gezicht en het vertrouwen te geven dat je er kunt zijn, dat je het verschil kunt maken.”

Iris over haar nominatie

“Mijn eerste reactie op de vraag hoe ik het vind om genomineerd te zijn als rolmodel in vrouwelijk leiderschap, was: “Waarom ik?”. Met de vervolggedachte: “Volgens mij denken heel veel vrouwen zo, ook de vrouwen die voor mij een rolmodel zijn.”

De bescheidenheid van de vrouw zorgt er vaak voor dat zij zich minder zichtbaar maakt in een organisatie en vervolgens ook minder snel doorstroomt naar een leiderschapsfunctie. Zonde, want het is juist zo nodig dat er meer vrouwelijke leiders komen. Vanaf nu heb ik met mijzelf afgesproken dat als de vraag nogmaals wordt gesteld hoe ik het vind om genomineerd te zijn in vrouwelijk leiderschap, dan antwoord ik: “Het is een eer, bedankt.”

Vrouwelijk leiderschap gaat wat mij betreft over een goed voorbeeld geven. Daadwerkelijk het beste voorhebben met de omgeving en de mensen om je heen. Daadkrachtig zijn, maar wel met compassie handelen en gewogen beslissingen maken. Op dit moment ben ik werkzaam als Business Developer Latin America binnen Arcadis. Arcadis is een ingenieursbureau waar vrouwelijk leiderschap gestimuleerd wordt, maar toch nog steeds achter blijft. Omdat er weinig vrouwelijke leiders zijn binnen Arcadis, fungeer je al snel als voorbeeld voor andere vrouwen als je een hogere positie bekleedt. Ik heb mezelf altijd in een positie weten te zetten waarvan ik weet dat ik in mijn kracht zit. Zo blijf je authentiek en stimuleer je anderen om hetzelfde te doen. Dat is volgens mij een goede manier om een organisatie diverser en inclusiever te maken.

Mijn kracht ligt in het verbinden. Ik heb altijd de samenwerking met andere vrouwen en mannen opgezocht om de organisatie, programma’s of projecten inclusiever en diverser te maken. Je moet erover blijven praten en het thema blijven prioriteren. Daarnaast is het nodig dat vrouwen ook zelf bewuster worden van hun kunnen en de kansen grijpen zodra dat kan. Daarnaast ben ik een moeder van drie dochters. Ook mijn dochters wil ik meegeven dat iedereen gelijk is op de werkvloer en dat we ook zo met elkaar om moeten gaan. Ik wil mijn dochters wijzen op hun kracht en ze zekerheid meegeven in hun eigen kunnen.”