Margot &

Dorien

Margot Scheltema, vice-voorzitter Raad van Commissarissen DNB, nomineerde Dorien Staal, Statutair directeur Voorbij Prefab, voorzitter Betonvereniging.

Margot over Dorien

“Dorien is een next generation rolmodel, omdat ze als CEO van een betonbedrijf (Voorbij Prefab) in staat is om deze mannenwereld langzaam richting duurzaamheid en creatieve co-operatie te bewegen. Ik herken mezelf in haar vanwege haar drijfveren en doorzettingsvermogen.

Als waardevol nalatenschap wanneer het gaat om de verbeterde positie voor vrouwen zie ik de langetermijnvisie op de agenda krijgen. Daarnaast CSR (Corporate Social Responsibility – red.)-aspecten volledig in een organisatie integreren en waar nodig een helpende hand bieden.”

Dorien over haar nominatie

“Genomineerd worden als rolmodel, dat doet goed. Genomineerd worden door Margot Scheltema, dat doet me bijzonder goed. Ik heb zelf altijd veel support mogen ontvangen van ‘rolmodellen’, ook ten aanzien van vrouwelijk leiderschap. Ik vervul zelf ook met grote betrokkenheid die rol naar de ‘next generation’. Het is prettig om herkenning te vinden alsook, waar nodig, de spiegel voorgehouden te krijgen.

Volgens mij gaat vrouwelijke leiderschap vooral over het vinden van je eigen stijl, die in algemene zin bij vrouwen anders is dan bij mannen. Als vrouw betekent het dat je niet de stijl gaat kopiëren van je mannelijke collega’s, maar authentiek blijft. De onderwerpen adresseert die je ziet, jezelf daarin serieus neemt en daarmee de ander ook de gelegenheid geeft om jouw werkelijke drijfveren te kennen. Het gaat er volgens mij ook over dat je niet aan de zijlijn gaat vertellen dat we een ander spel moeten spelen, maar bereid bent in het veld te stappen en als onderdeel van het team de verandering tot stand te brengen. Ik draag bij door me uit te spreken, ook te blijven staan als het hard gaat waaien. Vragen stellen, luisteren, eerlijk blijven.

Ik sta voor verbinding en samenwerking. Ik spreek me uit, ben gericht op innovaties. Ik werk als statutair directeur van een betonfabriek, een mannenwereld bij uitstek. Ik voel een sterke drive om onze betonsector te verduurzamen, want beton behoort bij de top drie vervuilende industrie wereldwijd. We hebben een innovatietraject opgezet en een impactvolle doorbraak gerealiseerd met de ontwikkeling van CO2-arm beton. Van het begin tot het einde van het traject heb ik hier open over gecommuniceerd. En nu de innovatie er is, patenteren we bewust niet. Daarmee forceren we in positieve zin samenwerking in de sector op maatschappelijk relevante thema’s als klimaatverandering. Tot slot ben ik er trots op, dat ik in 2019 ben benoemd tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de Betonvereniging, 92 jaar na oprichting. En ik ben mentor van diverse jonge talenten, met name vrouwen.”