Miriam &

Madelon

Miriam Notten, Managing Consultant, La Red nomineerde Madelon de Jong, Manager Klant en Portfolio Qirion, onderdeel van Alliander.

Miriam over Madelon

“Madelon is een next generation rolmodel omdat ze goed weet wat ze wil bereiken en ze schroomt niet om stappen te zetten om dat mogelijk te maken. Zelfs als dat weerstand oplevert uit haar werkomgeving. Ze is een verbinder en brengt onbaatzuchtig ideeën en mensen bij elkaar als ze denkt dat deze anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Ze is analytisch en strategisch en geeft overal het goede voorbeeld als het gaat om dienend leiderschap. Madelon is ‘what you see is what you get’, er zijn geen dubbele agenda’s en ze doet wat ze belooft. Ze springt op de bres bij onrecht en is niet bang om impopulair te zijn bij collega’s.

Ik herken mezelf in Madelon. Dat strijden voor rechtvaardigheid zat er bij mij ook al jong in (leerlingenraad e.d.) en door mijn openheid (om de olifant in de kamer bespreekbaar te maken) zijn er ook echt wel kansen aan me voorbij gegaan. Ik zou het niet anders doen, maar had graag een mentor gehad die me had kunnen vertellen dat ik mijn doel misschien ook anders had kunnen bereiken.

Mijn professionele nalatenschap is om vrouwen het belang van netwerken te laten inzien en ze daar waar ik kan ook de introductie te bieden die nodig is voor de next step. Ik zou willen dat vrouwen veel vaker gevraagd worden voor interessante functies en daarom help ik de vrouwen om mij heen om hun strategische netwerk beter te ontwikkelen én benutten. Durf te vragen. Zelf heb ik de opleiding gedaan voor commissaris en toezichthouder en wil ik graag dat andere geluid worden in de boardroom.”

Madelon over haar nominatie

“Ik ben ontzettend trots dat Miriam mij ziet als een rolmodel in vrouwelijk leiderschap. Ik werk uit liefde voor de bouw- en energiesector bij Qirion. Maar dat is het niet alleen. Ik werk óók in deze sector om te laten zien dat het kan, dat ik daar meerwaarde heb door wie ik ben en welke ervaring ik heb. Mijn ‘vrouw-zijn’ is daar onderdeel van. Ik wil eraan bijdragen dat het voor onze dochter Marise de gewoonste zaak van de wereld zal zijn om te kunnen werken waar zij wil werken.

Vrouwelijk leiderschap gaat voor mij over richting geven, een toekomstbeeld schetsen en de mensen om je heen inspireren en helpen om de geschetste doelen te halen. Daarbij is het essentieel dat je een stijl kiest, waar jij je goed bij voelt en die uitstraalt waar jij voor staat. Ik heb daarin inmiddels mijn eigen weg gekozen. Ik geef leiding in een stijl die zich kenmerkt door een sterke focus op verbetering en het behalen van doelen, maar ook door warmte en persoonlijke aandacht. Ik heb vorige week handgeschreven kaartjes gestuurd aan mijn team en iedere teambijeenkomst is er een zelfgebakken traktatie. Dat laatste hoort net zo goed bij mij als mijn kennis van het succesvol afronden van een tender of de wijze waarop ik een veranderproces aanstuur. Specifiek op het stuk ‘vrouwen in de sector’ probeer ik overal waar ik zelf wegga in een nevenfunctie, een vrouw als opvolger kandidaat te stellen.

Ook een mooi voorbeeld van hoe ik de positie van vrouwen heb verbeterd is toen ik werd benaderd door een headhunter van een groot bureau in de bouw- en infrasector. Zij wilden mij voorstellen voor een functie. De recruiter gaf aan mijn kandidatuur de maandag erop te bespreken in het ‘mannenoverleg’. Ik vroeg wat dat overleg inhield en hoorde dat dit overleg alle kandidaten voor een functie besprak. Ik gaf aan dat woorden iets doen met je brein en dat dit nadelig werkt voor vrouwelijke kandidaten. Geen gehoor. Die maandag ben ik naar het bewuste kantoor gereden op het tijdstip van het overleg met een grote roze geboortetaart en het verzoek een andere naam te kiezen voor het overleg. Gelukt! Ik help jongere vrouwen als ze op mijn pad komen, door naar ze te luisteren en hun namen te noemen op de juiste plekken. En door iedere dag bij te dragen met één kaartje of cadeautje voor een onbekende die dat kan gebruiken via Twitter @FeestjeDeurmat probeer ik iedere dag de wereld een beetje mooier te maken.”