Jolanda Holwerda: “Prioriteit en meer zichtbaarheid voor vrouwelijke rolmodellen gaat de noodzakelijke cultuurverandering en het vrouwelijk perspectief in de boardrooms de komende jaren helpen landen.”  

Haarlem, 7 december 2020, met de presentatie van het LOF jaarboek, featuring 234 topvrouwen, lanceert LOF maandag 7 december haar meerjarige campagne met als doel om het vrouwelijke perspectief in de boardrooms van Nederland een steviger bodem te geven. Founder Jolanda Holwerda: “de Tweede Kamer gaf vorig jaar op 3 december een krachtig signaal af met haar instemming met een vrouwenquotum voor de beursgenoteerde bedrijven. Maar het vrouwelijk leiderschap in Nederland heeft naast een quotum veel meer zichtbaarheid van vrouwen en rolmodellen nodig om de invloed van het vrouwelijk perspectief in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur daadwerkelijk te doen landen.” In haar jaarboek geeft LOF magazine bekende en relatief ‘onbekende’ topvrouwen een podium, samen met het opkomend vrouwelijk leiderschapstalent dat zij onder hun hoede nemen.

Dat er veel meer actie nodig is dan een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven onderschrijven ook alle 234 topvrouwen, die zich tussen 2012 en 2020 door LOF op beeld hebben laten vastleggen en waarvan een groot aantal zichzelf als mentor hebben aangemeld. Stuk voor stuk spreken zij de ambitie uit om hun eigen ervaring te vertalen in branche-overschrijdend mentorschap. Holwerda: “En dat is hard nodig, want nog te vaak horen we van de Raden van Bestuur, HR-managers en Executive Search-bureaus dat vrouwen met een sterk leiderschapsprofiel niet te vinden zijn in Nederland.”

Vliegwiel voor vrouwelijk leiderschap
Holwerda: “In de gesprekken met deze 234 topvrouwen uit heel Nederland wordt elke keer weer benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is om het vrouwelijk perspectief in het Nederlands bestuur echt een verschil te laten maken, door:

  1. De zichtbaarheid van vrouwelijke leiders in Nederland fors te vergroten.
  2. Invulling te geven aan de behoefte van opkomend talent aan vrouwelijke rolmodellen en vrouwelijk netwerk uit te breiden met het LOF match- en mentorprogramma.
  3. Samen met HR-managers en Executive Searchers te werken aan betere profielen van (next generation) vrouwelijk leiderschap.

Met de aftrap van een meerjarige campagne gaat LOF samen met partners als stichting Topvrouwen.nl en stichting TOPFEM het vrouwelijk perspectief in de bestuurslagen concreet handen en voeten geven.”

Vrouwelijk talent beoordeeld door een mannelijke lens
Hoewel het aantal vrouwen op bestuursposten in Nederland de laatste jaren flink is gegroeid, is een cultuurverandering nog altijd even dringend. Het is dan ook meer dan terecht dat vrijwel alle Nederlandse organisaties diversiteit hoog op hun agenda hebben staan. Het instrumentarium voor talentontwikkeling en doorstroom lijkt op het eerste gezicht prima op orde, toch zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd op topfuncties. Enerzijds komt dat omdat vrouwen nog steeds te bescheiden zijn over hun ambities en zichzelf niet zien in een leidende rol in de samenleving. Met als gevolg dat vrouwelijk talent onvoldoende zichtbaar is en te weinig invloed heeft in het beantwoorden van de huidige dilemma’s en prioriteiten in onze maatschappij. Een andere belangrijke horde die nog moet worden beslecht, is dat talent nog te vaak door een mannelijke lens beoordeeld wordt.

Ongeschreven regels en blinde vlekken detecteren
Met de tentoonstelling in het Rijksmuseum, een jaarlijkse special van LOF-magazine en het match- en mentorprogramma speelt LOF in op de behoefte aan zichtbaarheid van vrouwen en hun rolmodellen bij de huidige en nieuwe generatie vrouwen. Eerder onderzoek van LOF, Motivaction en het ministerie van OC&W toont aan dat het hebben van één of meerdere rolmodellen in de verschillende fasen van hun carrièrepad een positieve invloed heeft op de doorstroom van vrouwen naar topfuncties.

Holwerda: “We staan nog steeds aan het begin van een noodzakelijke revolutie en  cultuurverandering in de bestuurskamer, die diverser en vrouwelijker moet worden. De voortrekkers op deze posities hebben om deze transitie vorm te geven, zichtbaarheid en een klankbord nodig. De #Me-Too- en Black Lives Matter-beweging hebben inmiddels onomstotelijk aangetoond dat er nog steeds taboes en blinde vlekken zijn, die bespreekbaar gemaakt moeten worden voordat het vrouwelijk en mannelijk perspectief daadwerkelijk in balans zijn.  Met onze meerjarige campagne bieden wij de huidige en volgende generatie topvrouwen het noodzakelijke vliegwiel om die cultuurverandering samen aan te jagen.”

LOF zet onbekende topvrouwen in de spotlight
Naast een interview met Neelie Kroes en haar protegé Janneke Niessen, en zangeres en zakenvrouw Karsu Dönmez en haar mentor presentatrice en zangeres Leoni Jansen, komen onder meer topvrouwen Petri Hofste, commissaris bij Rabobank en PON, Yasemin Tumer, voorzitter stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Marjolein Jansen, lid van de raad van bestuur van Kadaster aan het woord. Holwerda: “Het is volstrekt onterecht dat deze vrouwen nog relatief onbekend zijn. Het zijn namelijk stuk voor stuk vrouwen die veel hebben bereikt en een verschil maken in Nederland.” Het nieuwe LOF jaarboek wordt de komende week onder de 15.000 abonnees in print en via social media verspreid.
============================EINDE PERSBERICHT ===============================

Noot voor de redactie
Heeft u vragen over deze special edition en/of het nieuwe topvrouw-mentorprogramma van LOF, neem dan contact op met Jolanda Holwerda via j.holwerda@lofacademy.nl of via 06-33 31 40 77.

Over LOF [www.lofvoorjou.nl] Al ruim 15 jaar zet LOF door middel van storytelling vrouwen in de spotlight. Om de kracht van vrouwen zichtbaar te maken en zo andere vrouwen te inspireren om ook hun ambities in werk, gezin én maatschappij waar te maken. LOF is in 2007 opgericht door Jolanda Holwerda. Haar persoonlijke missie groeide uit tot een alom gesteunde missie. Namelijk om vrouwelijk toptalent in de spotlight te zetten en vrouwen meer bewust te maken van hun eigen authentieke kracht en die in te zetten om publieke opinie en beeldvorming rondom vrouwen op invloedrijke posities te beïnvloeden en de jongere generatie te inspireren. Kijk voor meer informatie op: www.lofvoorjou.nl