Noblesse Oblige

Het Lof Genootschap Noblesse Oblige faciliteert topvrouwen om door middel van storytelling hun verhaal te delen en om als rolmodel de jongere generatie te inspireren om succesvol te worden. De leden van het Genootschap willen talentvolle vrouwen (the next generation) stimuleren om hun ambities waar te maken. Zij doen dat door als mentor deel te nemen aan het mentor-mentee programma van Stichting Lof in samenwerking met Stichting TopFem en door met storytelling, bijvoorbeeld tijdens gastcolleges en netwerkborrels, te laten zien hoe ambities in werk en privé te combineren zijn. Daarnaast komt het Genootschap enkele malen per jaar in besloten setting bijeen om onderling van gedachten te wisselen over actuele thema’s.

 

Tarieven 
Private membership €250
Not-for-profit €750
Profit €1250