Simone &

Marianne

Simone Huis in ‘t Veld, Lid Raad van Bestuur, Euronext en CEO, Euronext Amsterdam nomineerde Marianne Brackel, Senior Sales Manager, Euronext Amsterdam.

Simone over Marianne

“Ik vind Marianne een next generation rolmodel omdat ze – ongeacht de situatie – laat zien dat ze altijd ‘in charge’ is. Altijd op een prettige manier en zonder voorbij te gaan aan zichzelf. Een toonbeeld van vrouwelijk leiderschap in een van origine door mannen gedomineerde wereld als de beurs. Marianne is een buitengewoon ambitieuze vrouw, die binnen afzienbare tijd haar positie heeft bepaald binnen Euronext.

Haar onafhankelijke mindset en haar doorzettings- en relativeringsvermogen doet mijzelf in haar herkennen. Marianne is een krachtige leider die het verschil maakt in welke situatie dan ook. Ze laat zich niet uit het lood slaan door tegenslagen of moeilijke uitdagingen en weet kansen te herkennen. Daarnaast stelt ze op het juiste moment de juiste vragen. Dat maakt haar benaderbaar voor iedereen in haar omgeving.

Hoewel mannen en vrouwen in Nederland gelijke rechten hebben, is hun positie in veel gevallen nog niet hetzelfde. Het verkleinen van die niveauverschillen, daar maak ik mij hard voor. Dat zie ik als waardevol nalatenschap (‘Leave a legacy’) als het gaat om een verbeterde positive voor vrouwen. Binnen de financiële sector is er al veel verbeterd als het gaat om diversiteit en ‘gender equality’, zo krijgen jonge, talentvolle vrouwen zoals Marianne meer kansen om door te groeien.”

Marianne over haar nominatie

“Het is een eer om genomineerd te worden als rolmodel in vrouwelijk leiderschap, uitgerekend door Simone Huis in ‘t Veld (CEO Euronext Amsterdam). Ze heeft in de financiële wereld op bestuursniveau haar sporen verdiend en bovendien geschiedenis geschreven met haar aantreden als eerste vrouwelijke voorzitter in het 400-jarig bestaan van de Amsterdamse beurs. Ze is een bron van inspiratie voor velen. Voor mij is het een voorrecht om te werken met powervrouwen die een voorbeeldfunctie vervullen.

Ik hoop op mijn manier ook een inspiratiebron te zijn voor vrouwen in mijn directe omgeving. Dit door hen het belang van verbinding maken op de werkvloer mee te geven, zonder daarbij over persoonlijke grenzen heen te gaan of jezelf anders voor te doen dan je werkelijk bent. Vooral voor vrouwen is het belangrijk om daar de juiste balans in te vinden.

Vrouwelijk leiderschap gaat voor mij vooral over het uitdagen van traditionele denkwijzen. Ik deel het gedachtegoed van Prof. Dr. Janka Stoker (Hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen) wanneer het gaat om de vraag of vrouwen al dan niet beter presteren in een leiderschapspositie. De ene sekse is niet van nature meer geschikt voor leiderschap dan de ander, deze stellingname houdt het stereotype juist onbedoeld in stand. Volgens mij draait het niet om het uitlichten van mannelijke of vrouwelijke karakteristieken, maar juist om leiderschap in zijn algemeenheid. Goede leiders luisteren, weten de juiste vragen te stellen en een omgeving te creëren waarin anderen kunnen excelleren. Wanneer bedrijven beter willen presteren op het gebied van diversiteit en inclusie is het belangrijk om divers talent aan boord te halen én te houden aan de hand van duidelijke doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren (KPIs).

Zelf heb ik mij altijd als doel gesteld dicht bij mezelf te blijven in een werkveld welke gedomineerd wordt door mannen. Hierbij hebben een onafhankelijke geest, een gezonde dosis zelfspot en een positieve instelling mij zeker geholpen. In het verleden ben ik betrokken geweest bij het nadenken over hoe analytische tools ingezet kunnen worden om transparantie rondom promoties en beloningsprocessen te verbeteren. Pas wanneer criteria die hieraan ten grondslag liggen als rechtvaardig worden beschouwd kan men een gelijk speelveld creëren en waarborgen. Door samen met leidinggevenden diversiteitsdoelstellingen en individuele (lange-termijn) ambities in kaart te brengen heb ik hieraan mijn steentje kunnen bijdragen. Daarnaast zoek ik altijd naar manieren om mentorschap te kunnen vervullen voor (jonge) vrouwen om mij heen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we op een open en eerlijke manier met elkaar blijven praten over ambities, (on)zekerheden en ervaringen je elkaar echt verder kunt helpen.”