Wilma &

Marije

Wilma de Koning, Algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nomineerde Marije Klomp, Programmadirecteur duurzaamheid Radboud Universiteit.

Wilma over Marije

“Marije is een next generation rolmodel omdat ze zeer succesvol is in haar rol als programmadirecteur duurzaamheid. Ze strijdt op haar eigen unieke manier voor een betere wereld door middel van het daadwerkelijk oppakken van het thema duurzaamheid in zowel onderwijs, onderzoek als bedrijfsvoering binnen de Radboud Universiteit.

Ik herken mezelf in haar, in haar gedrevenheid, de ambitie. Wat echt bijzonder is aan Marije is het geduld, begrip voor andere standpunten en vanuit een zekere nuchterheid altijd kansen te zien.

Marije over haar nominatie

“Allereerst een prachtig compliment van een vrouwelijke leider die ik erg bewonder. En daarnaast een mooie kans om ‘duurzaam leiderschap’ in de spotlight te zetten. Dat is iets waar de wereld meer van nodig heeft. Ik zie het als mijn taak om niet alleen binnen de universiteit maar ook daarbuiten nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen mensen, organisaties en kennis. Om die beweging meer kracht bij te zetten deel ik graag mijn verhaal en zie dat vooral als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over duurzame ontwikkeling en het leiderschap dat daarvoor nodig is.

Vrouwelijk leiderschap gaat niet over vrouwen die zich als ‘mannen’ gaan gedragen om zo over te komen als sterke leiders. Ik denk dat veel vrouwen van nature eigenschappen bezitten die aan krachtig leiderschap kunnen bijdragen, zoals een sterk ontwikkelde intuïtie, communicatieve vermogen en een verbindende en zorgzame kant. Kijk naar de premier van Nieuw Zeeland Jacinda Ardern, zij leidt het land op authentieke en krachtige wijze zonder haar vrouwelijkheid te verbergen. Ze liet zorgzaamheid en doortastendheid zien na de aanslag in Christchurch en zorgde voor verbinding in een hele angstige en verdrietige periode.

Mijn wapenfeit als het gaat om zichtbaarheid en vrouwelijk leiderschap is mijn aandeel in duurzaamheid. Ik heb er meteen aan het begin van mijn carrière voor gekozen om te willen bijdragen aan duurzaamheid. Dat betekent dat ik in gesprekken, workshops, presentaties, artikelen zoveel mogelijk afdelingen, docenten, studenten probeer te inspireren om hier vanuit hun eigen functie of discipline aan bij te dragen. Vanuit de gedachte dat je je niet machteloos hoeft te voelen door grote problemen als klimaatverandering of ongelijke welvaartsverdeling, maar dat ieder hier zijn eigen rol in kan spelen. Ik merk dat ik steeds meer van een faciliterende rol verschoven ben naar een positie waarin ik stevig sta voor de waarden die ik van belang vind. Iedereen kan binnen zijn of haar invloedssfeer werken aan een leefbare en gezonde aarde. Ik vind het van groot belang om dit aan studenten mee te geven, daarom ben ik trots op het feit dat onlangs een plan is goedgekeurd waarmee we de komende jaren duurzaamheid gaan integreren in al ons onderwijs. Daarbij vind ik dat we veel meer elkaars gezelschap kunnen opzoeken. Samen stil staan bij hoe complex verduurzaming is, veel hobbels kun je niet in je eentje nemen. Ik heb hier mijn proefschrift aan gewijd dat ik op basis van mijn werk in het duurzame bedrijfsleven heb uitgevoerd. Het is getiteld: Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk.”